Registrering

Dess tidigare du anmäler dig, desto förmånligare kommer du med.
Anmälningstiden från den 1.3. till den 1.6.2017.  

Prisklass 1, stängs den 30.4.2017
Prisklass 2, stängs den 1.6.2017
 
 
TÄVLINGSPAKET FÖR IDROTTARE

A-tävlingspaket 105 / 120 €
Inkluderar deltaganderätt till tre grenar, logi i skola, frukost och kvällsmål från fredag till söndag, under tiden 9.– 11.6.2017, måltider på tävlingsplatsen (varm lunch i matsalen från fredag-söndag) tävlingsmaterial, tävlingsprodukt och inträde till Eliittikisat i Lahtis.
 
B-tävlingspaket 60 / 75 €
Inkluderar deltaganderätt till tre grenar, måltider (varm lunch i matsalen från fredag till söndag), tävlingsmaterial, tävlingsprodukt och inträde till Eliittikisat i Lahtis.
 
C-tävlingspaket 40 / 50€
Inkluderar deltaganderätt till tre grenar, tävlingsmaterial, tävlingsprodukt och inträde till  Eliittikisat i Lahtis.
 
D-tävlingspaket 20 / 25 €
Rätt att delta i en gren och inträde till Eliittikisat i Lahtis.
 
ANMÄLNING AV TILLÄGGSGRENAR
Idrottaren kan köpa till grenar under tiden 1.4.-1.6.2017. Anmälningar av tilläggsgrenar via kilpailukalenteri.fi (instruktioner på YAG:s hemsida).  Tilläggsgrenen kostar 12 €/gren.

TÄVLINGSPAKET FÖR TRÄNARE OCH FÖRVALTARE

A-tävlingspaket 75 / 90€
Inkluderar logi i skola, morgon- och kvällsmål från fredag till söndag (9.-11.06.2017) måltider (varm lunch från fredag till söndag) i matsalen, tävlingsmaterial och -produkt, samt inträde till Eliittikisat i Lahtis.
 
B-tävlingspaket 35/50 €
Inkluderar måltider (varm lunch från fredag till söndag) i matsalen, tävlingsmaterial och -produkt samt inträdet till Eliittikisat i Lahtis.

Tränarkort, beviljas två stycken per förening. Kortet berättigar till inträde till innerplan. Korten är avsedda för förmyndare, som har barn i serier 9-11 år. För övriga personer är inträde till innerplan förbjudet. Kortet är inte personligt.
PS! Förmyndare och familjemedlemmar är hjärtligt välkomna med och heja på deltagarna.

De har fritt inträde till läktarområdet samt tävlingstorget. Elittävlingarna börjar i Lahtis på fredagen den 9.6. preliminärt kl 17.30. Stadion töms före Eliittikisat och efter det kommer man in med YAG armband eller med att köpa inträdesbiljett.

Anmälningar och köp av tävlingspaket på finska via kilpailukalenteri.fi eller på engelska med registrering formen nedan och skicka till yag@sul.fi  

 

 

   

F9     40m försök+fin, 600m, 1000m gång, längd kval+fin, kul, 4 x 50m, 4 x 400m 

P9     40m försök +fin, 600m, 1000m gång, längd kval+fin, kul, 4 x 50m, 4 x 400m
 

F10     60m försök +fin, 1000m, 1000m gång, längd kval+fin, kul, spjut

P10     60m försök +fin, 1000m, 1000m gång, längd kval+fin, kul, spjut
 

F11     60m försök +fin, 1000m, 1000m gång, längd kval+fin, höjd, kul, spjut, 4 x 60m H, 4 x 100m, 4 x 600m

P11     60m försök +fin, 1000m, 1000m gång, längd kval+fin, höjd, kul, spjut, 4 x 60m H, 4 x 100m, 4 x 600m
 

F12     60m försök +fin, 1000m, 2000m gång, 60m H försök +fin, längd kval+fin, höjd, diskus, spjut

P12     60m försök +fin, 1000m, 2000m gång, 60m H försök +fin, längd kval+fin, höjd, diskus, spjut
 

F13     60m försök +fin, 1000m, 2000m gång, 60m H försök +fin, längd kval+fin, höjd, slägga, kul, 4 x 60m H, 4 x 100m, 4 x 600m

P13     60m försök +fin, 1000m, 2000m gång, 60m H försök +fin, längd, höjd, slägga, kul, 4 x 60m H, 4 x 100m, 4 x 600m
 

F14     100m försök +fin, 300m, 800m, 3000m gång, 80m H försök +fin, längd kval+fin, stav, slägga, spjut

P14     100m försök +fin, 300m, 800m, 3000m gång, 100m H, längd, stav, slägga, spjut
 

F15     100m försök +fin, 300m, 800m, 3000m gång, 80m H försök +fin, tresteg, höjd, stav, kul, diskus, 4 x 80m H, 4 x 100m, 4 x 800m

P15     100m försök +fin, 300m, 800m, 3000m gång, 100m H, tresteg, höjd, stav, kul, diskus, 4 x 80m H, 4 x 100m, 4 x 800m
 

D17     100m försök +fin, 300m, 800m, 100m H försök +fin, tresteg, höjd, diskus, kul

M17     100m försök +fin, 300m, 800m, 110m H försök +fin, tresteg, höjd, diskus, kul

 

I följande grenar hålls kvalifikationen (kva) en annan dag än finalerna (fin)
 
    F9 längd kva fredag, fin lördag
    P9 längd kva fredag, fin lördag
    F10 längd kva fredag, fin lördag
    P10 längd kva fredag, fin lördag
    F11 längd kva fredag, fin lördag
    P11 längd kva lördag, fin söndag
    F12 längd kva lördag, fin söndag
    P12 längd kva lördag, fin söndag
    F13 längd kva lördag, fin söndag
    F14 längd kva lördag, fin söndag

Idrottaren kan köpa tilläggsgrenar till sitt tävlingspaket under tiden 1.4.–1.6.2017.

Registrering om tilläggsgrenar i år, via kilpailukalenteri.fi. Tilläggsgrenen kostar 12 €/gren.

Du bör först ha A-, B-, C-, eller D-tävlingspaket, efter det kan du göra en ny anmälning till en tilläggsgren med L-tävlingspaketet. Enbart L-paketet berättigar inte till tävlingar.

Or in English with the registration form below and send it to yag@sul.fi 

Stafettlagen registreras separat, på finska eller engelska här >>
Stafettgrenar ingår inte i tävlingspaket. Priset per stafettlag är 10 €/lag.

 

Instruktioner, om registreringar efter anmälningstid, ges  efter det, som anmälningstiden gått ut.